Hedychrum nobile
Chrysididae
Germany, Hamburg, 2005
© Thorsten Schier